3 เมษายน - 30 พฤษภาคม 2563

คอร์ส Summer มี.ค.-พ.ค. 2563
คณิตศาสตร์ - ดร. นัฎฐวุธ พันธวงษ์ (ครูนัท)

ผู้ก่อตั้งร่วม Baankrumod Academy ปริญญาเอก และอดีตนักเรียนทุนนโครงการ Harvest Dynamic โค้ช ทางคณิตศาสตร์ แล นักเขียนหนังสือคณิตศาสตร์ Best Seller 3 เล่มติดต่อกัน เจ้าของสูตรลัด เทพคณิต นับ 100 สูตร ที่สามารถผลักดัน เด็กๆ สู่ความเป็นที่1 ในการแข่งขัน โรงเ

วิทยาศาสตร์ - สุภาพร ธรรมารักษ์วัฒนะ (ครูนา)

วิศวกรรมศาสตร์ ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อาจารย์รับเชิญติวPAT , O-NET มากกว่า 300 โรงเรียน ประสบการณ์ติววิทยาศาสตร์ยาวนานกว่า18ปี อาจารย์ผู้แต่งหนังสือหลายสำนักพิมพ์

วิทยาศาสตร์ - นายอดุล บุญศรี

จบการศึกษาปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสองคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ในช่วงชั้นประถมและมัธยมได้รับรางวัลผลการเรียนยอดเยี่ยมและรางวัลชนะเลิศการตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ระดับเขต ปัจจุบันทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัยของโรงพยาบาลมีชื่อเส

ภาษาอังกฤษ - สุรพล ทิศทองคำ (ครูมด)

ผู้ก่อตั้ง Baankrumod Academy นักเรียนตรียมอุดมศึกษารุ่น 63 คว้าอันดับ 1 การแข่งขันภาษาอังกฤษกว่า 20 เวที วิทยากรรับเงินระดับประเทศของ Truemove / Double A Double A book tower / นานมีบุ๊คส / EA และจัดติวฟรีเพื่อเด็กไทย ติวนักเรียนมากกว่า 50.000 คน ตัวแทนบร


EDUCLICK ป.6

สนใจสมัครติดต่อสอบถามชำระเงินช่องทางเดียวคือไลน์@bkma(นักเรียนที่สมัครแล้ว"กดเข้าเรียน"ได้เลย)

3,500.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
สร้างความเป็นเลิศทางด้านวิชาการที่สามารถสอบแข่งขันได้ มีความพร้อมทั้งทางด้านจิตใจพฤติกรรมและ สติปัญญาในการสอบเข้าโรงเรียนที่ตั้งเป้าหมายไว้                                                                                                                                                                ---------------------------------------------------------------------------------------------
ตารางเวลาเข้าเรียน ถ่ายทอดสด        
คอร์ส EDUCLICK ป.6      
วิทยาศาสตร์ อังคาร 17.30 - 19.00 น. ครูนา
คณิตศาสตร์ พุธ 17.30 - 19.00 น. ครูนัทและทีม
ภาษาอังกฤษ พฤหัสบดี 17.00 - 18.00 น. ครูมดและทีม
คณิตศาสตร์เข้มข้น เสาร์ 11.00 - 13.00 น. ครูนัทและทีม
โครงสร้างหลักสูตร

วิชาวิทยาศาสตร์

วิชาภาษาอังกฤษ 

วิชาคณิตศาสตร์

หน่วยของสิ่งมีชีวิต Parts of speech Sentence structures สมบัติของจำนวนนับ
สารในชีวิตประจำวัน และ การแยกสาร Noun Types of sentences ค.ร.น. และ ห.ร.ม. 
แรงและการเคลื่อนที่ Pronoun Subject – Verb agreement การดำเนินการทางคณิตศาสตร์ของจำนวนจริง
งานและพลังงาน Article Preposition สมบัติเลขยกกำลัง
บรรยากาศ ลม ฟ้า อากาศ Verbs Adverb พื้นฐานทางเรขาคณิต
  Present tenses Adjective การสร้างรูปด้วยวงเวียน
  Past tenses Conjunction  
    Question tags  

EDUCLICK ป.6

สนใจสมัครติดต่อสอบถามชำระเงินช่องทางเดียวคือไลน์@bkma(นักเรียนที่สมัครแล้ว"กดเข้าเรียน"ได้เลย)

3,500.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์