3 เมษายน - 30 พฤษภาคม 2563

คอร์ส Summer มี.ค.-พ.ค. 2563
คณิตศาสตร์ - จรีนันท์ ศิริประไพวัลย์ (ครูปลา)

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เอกการเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประสบการณ์สอนมากกว่า7ปี หนึ่งในทีมงานเขียนหนังสือคณิตศาสตร์หลายสำนักพิมพ์

วิทยาศาสตร์ - สุภาพร ธรรมารักษ์วัฒนะ (ครูนา)

วิศวกรรมศาสตร์ ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อาจารย์รับเชิญติวPAT , O-NET มากกว่า 300 โรงเรียน ประสบการณ์ติววิทยาศาสตร์ยาวนานกว่า18ปี อาจารย์ผู้แต่งหนังสือหลายสำนักพิมพ์

ภาษาอังกฤษ - สุรพล ทิศทองคำ (ครูมด)

ผู้ก่อตั้ง Baankrumod Academy นักเรียนตรียมอุดมศึกษารุ่น 63 คว้าอันดับ 1 การแข่งขันภาษาอังกฤษกว่า 20 เวที วิทยากรรับเงินระดับประเทศของ Truemove / Double A Double A book tower / นานมีบุ๊คส / EA และจัดติวฟรีเพื่อเด็กไทย ติวนักเรียนมากกว่า 50.000 คน ตัวแทนบร


EDUCLICK ป.5

สนใจสมัครติดต่อสอบถามชำระเงินช่องทางเดียวคือไลน์@bkma(นักเรียนที่สมัครแล้ว"กดเข้าเรียน"ได้เลย)

3,500.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
เตรียมความพร้อม ปรับพื้นฐานทุกเนื้อหาในบทเรียนที่เป็นต้องใช้ในการสอบแข่งขัน รวมทั้งสร้างความรับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเองในอนาคต                                                                                                                                                                     ---------------------------------------------------------------------------------------------                        
ตารางเวลาเข้าเรียน ถ่ายทอดสด      
คอร์ส EDUCLICK ป.5      
วิทยาศาสตร์ อังคาร 16.00 - 17.30 น. ครูนา
คณิตศาสตร์ พุธ 16.00 - 17.30 น. ครูปลา
ภาษาอังกฤษ พฤหัสบดี 15.30 - 16.30 น. ครูมดและทีม
 
โครงสร้างหลักสูตร

วิชาวิทยาศาสตร์

วิชาภาษาอังกฤษ 

วิชาคณิตศาสตร์

การดำรงชีวิตของพืชโครงสร้างของพืข Conversation Occupation จำนวนนับที่มากกว่า 100,000
การดำรงชีวิตของสัตว์ Orders and requests Present simple tense การเขียนจำนวนในรูปการกระจาย
ดิน Numbers Future simple tense ค่าประจำหลักของจำนวน
ระบบสุริยะ Parts of body Preposition การบวกและการลบของจำนวนที่มากกว่า 100,000
  Family Article โจทย์ปัญหาการบวกและการลบจำนวนนับ
  Time This These That Those รูปเรขาคณิต สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม วงกลม
  Pronouns Wh- questions มุม
  Adjective    
  Helping verbs    

EDUCLICK ป.5

สนใจสมัครติดต่อสอบถามชำระเงินช่องทางเดียวคือไลน์@bkma(นักเรียนที่สมัครแล้ว"กดเข้าเรียน"ได้เลย)

3,500.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์