3 เมษายน - 30 พฤษภาคม 2563

คอร์ส Summer มี.ค.-พ.ค. 2563
คณิตศาสตร์ - จรีนันท์ ศิริประไพวัลย์ (ครูปลา)

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เอกการเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประสบการณ์สอนมากกว่า7ปี หนึ่งในทีมงานเขียนหนังสือคณิตศาสตร์หลายสำนักพิมพ์

วิทยาศาสตร์ - สุภาพร ธรรมารักษ์วัฒนะ (ครูนา)

วิศวกรรมศาสตร์ ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อาจารย์รับเชิญติวPAT , O-NET มากกว่า 300 โรงเรียน ประสบการณ์ติววิทยาศาสตร์ยาวนานกว่า18ปี อาจารย์ผู้แต่งหนังสือหลายสำนักพิมพ์

ภาษาอังกฤษ - สุรพล ทิศทองคำ (ครูมด)

ผู้ก่อตั้ง Baankrumod Academy นักเรียนตรียมอุดมศึกษารุ่น 63 คว้าอันดับ 1 การแข่งขันภาษาอังกฤษกว่า 20 เวที วิทยากรรับเงินระดับประเทศของ Truemove / Double A Double A book tower / นานมีบุ๊คส / EA และจัดติวฟรีเพื่อเด็กไทย ติวนักเรียนมากกว่า 50.000 คน ตัวแทนบร


EDUCLICK ป.4

สนใจสมัครติดต่อสอบถามชำระเงินช่องทางเดียวคือไลน์@bkma(นักเรียนที่สมัครแล้ว"กดเข้าเรียน"ได้เลย)

3,500.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
พัฒนา EQ AQ และ IQ รวมทั้ง ทักษะทางด้านวิชาการที่จำเป็นต่อพื้นฐานที่ดีในห้องเรียนและการสอบแข่งขัน                               ---------------------------------------------------------------------------------------------
ตารางเวลาเข้าเรียน ถ่ายทอดสด      
คอร์ส EDUCLICK ป.4      
วิทยาศาสตร์ อังคาร 14.30 - 16.00 น. ครูนา
คณิตศาสตร์ พุธ 14.00 - 15.30 น. ครูนัทและครูปลา
ภาษาอังกฤษ พฤหัสบดี 14.00 - 15.00 น. ครูมดและทีม
โครงสร้างหลักสูตร

วิชาวิทยาศาสตร์

การดำรงชีวิตของพืชโครงสร้างของพืข
การดำรงชีวิตของสัตว์
ดิน
ระบบสุริยะ

 

วิชาคณิตศาสตร์

จำนวนนับที่มากกว่า 100,000
การเขียนจำนวนในรูปการกระจาย
ค่าประจำหลักของจำนวน
การบวกและการลบของจำนวนที่มากกว่า 100,000
โจทย์ปัญหาการบวกและการลบจำนวนนับ
รูปเรขาคณิต สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม วงกลม
มุม

วิชาภาษาอังกฤษ 

Conversation Occupation
Orders and requests Present simple tense
Numbers Future simple tense
Parts of body Preposition
Family Article
Time This These That Those
Pronouns Wh- questions
Adjective  
Helping verbs  

 

 

 

EDUCLICK ป.4

สนใจสมัครติดต่อสอบถามชำระเงินช่องทางเดียวคือไลน์@bkma(นักเรียนที่สมัครแล้ว"กดเข้าเรียน"ได้เลย)

3,500.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์