3 เมษายน - 30 พฤษภาคม 2563

คอร์ส Summer มี.ค.-พ.ค. 2563
คณิตศาสตร์ - จรีนันท์ ศิริประไพวัลย์ (ครูปลา)

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เอกการเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประสบการณ์สอนมากกว่า7ปี หนึ่งในทีมงานเขียนหนังสือคณิตศาสตร์หลายสำนักพิมพ์

วิทยาศาสตร์ - สุภาพร ธรรมารักษ์วัฒนะ (ครูนา)

วิศวกรรมศาสตร์ ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อาจารย์รับเชิญติวPAT , O-NET มากกว่า 300 โรงเรียน ประสบการณ์ติววิทยาศาสตร์ยาวนานกว่า18ปี อาจารย์ผู้แต่งหนังสือหลายสำนักพิมพ์

ภาษาอังกฤษ - สุรพล ทิศทองคำ (ครูมด)

ผู้ก่อตั้ง Baankrumod Academy นักเรียนตรียมอุดมศึกษารุ่น 63 คว้าอันดับ 1 การแข่งขันภาษาอังกฤษกว่า 20 เวที วิทยากรรับเงินระดับประเทศของ Truemove / Double A Double A book tower / นานมีบุ๊คส / EA และจัดติวฟรีเพื่อเด็กไทย ติวนักเรียนมากกว่า 50.000 คน ตัวแทนบร


EDUCLICK ป.3

สนใจสมัครติดต่อสอบถามชำระเงินช่องทางเดียวคือไลน์@bkma(นักเรียนที่สมัครแล้ว"กดเข้าเรียน"ได้เลย)

3,500.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
พัฒนา EQ AQ และ IQ รวมทั้ง ทักษะทางด้านวิชาการที่จำเป็นต่อพื้นฐานที่ดีในห้องเรียนและการสอบแข่งขัน                                 ---------------------------------------------------------------------------------------------
ตารางเวลาเข้าเรียน ถ่ายทอดสด        
คอร์ส EDUCLICK ป.3      
วิทยาศาสตร์ อังคาร 13.00 - 14.30 น. ครูนา
คณิตศาสตร์ พุธ 12.00 - 13.30 น. ครูนัทและครูปลา
ภาษาอังกฤษ พฤหัสบดี 13.00 - 14.00 น. ครูมดและทีม
โครงสร้างหลักสูตร

วิชาวิทยาศาสตร์

ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น
หิน และ แร่
วัสดุรอบตัวเรา
แรงและการเคลื่อนที่
ไฟฟ้าภายในบ้าน
น้ำกับสิ่งมีชีวิต

 

วิชาคณิตศาสตร์

จำนวนนับไม่เกิน 100,000
การเขียนจำนวนในรูปการกระจาย
ค่าประจำหลักของจำนวน
การบวกและการลบของจำนวนไม่เกิน 100,000
โจทย์ปัญหาการบวกและการลบจำนวนนับ
การเปรียบเทียบค่าของจำนวน
แผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ง

 

วิชาภาษาอังกฤษ 

ABC Fruits & Vegetables
Greeting Family
Animal Number
A / An Sports
Noun Occupation
Colors Miscellaneous grammar
Parts of body Verb
Days & Months Preposition

 

 

 

 

EDUCLICK ป.3

สนใจสมัครติดต่อสอบถามชำระเงินช่องทางเดียวคือไลน์@bkma(นักเรียนที่สมัครแล้ว"กดเข้าเรียน"ได้เลย)

3,500.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์