มิ.ย.- ต.ค. 2563

คอร์ส มิ.ย.- ต.ค. 2563
คณิตศาสตร์ - ดร. นัฎฐวุธ พันธวงษ์ (ครูนัท)

ผู้ก่อตั้งร่วม Baankrumod Academy ปริญญาเอก และอดีตนักเรียนทุนนโครงการ Harvest Dynamic โค้ช ทางคณิตศาสตร์ แล นักเขียนหนังสือคณิตศาสตร์ Best Seller 3 เล่มติดต่อกัน เจ้าของสูตรลัด เทพคณิต นับ 100 สูตร ที่สามารถผลักดัน เด็กๆ สู่ความเป็นที่1 ในการแข่งขัน โรงเ

วิทยาศาสตร์ - นายธีรศักดิ์ สุราภา

ป.ตรี จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร ป.โท วิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์(นานาชาติ) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สอนพิเศษ ตั้งแต่ปริญญาตรี วิทยากรบรรยายให้เด็กในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจ” ให้เด็กๆ แปลหนังสือเคมี และแต่งหนังสือวิทยาศาสตร์หลายเล่ม

ภาษาอังกฤษ - นายปราโมทย์ บริสุทธิ์ (ครูอั๋น)

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัย Saint John’s University วิชาเอก English for International Communication จบการศึกษาระดับมหาบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิชาเอก English for Specific Purposes วิชาโท English Linguistics (ภาษาศาสตร์) มีประสบการ


IDP27 ม.2 EP - Course มิ.ย.- ต.ค. 2563

สนใจสมัครติดต่อสอบถามชำระเงินช่องทางเดียวคือไลน์@bkma(นักเรียนที่สมัครแล้ว"กดเข้าเรียน"ได้เลย)

5,500.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
สร้างเป้าหมายในการดำเนินชีวิต ส่งเสริมเรื่องการจัดเวลา เสริมทักษะทางด้านวิชามนุษย์ และพัฒนาขีดความสามารถ
ทางด้านวิชาการเพื่อให้เพียงพอต่อการเรียนในห้องเรียน และเตรียมตัวต่อการสอบแข่งขัน
สร้างเป้าหมายในการดำเนินชีวิต ส่งเสริมเรื่องการจัดเวลา เสริมทักษะทางด้านวิชามนุษย์ และพัฒนาขีดความสามารถ
ทางด้านวิชาการเพื่อให้เพียงพอต่อการเรียนในห้องเรียน และเตรียมตัวต่อการสอบแข่งขัน                               ---------------------------------------------------------------------------------------------
ตารางเวลาเข้าเรียน        
คอร์ส EDUCLICK ม.2 EP      
วิทยาศาสตร์ ศุกร์ 17.30 - 19.00 น. ครูเต้
คณิตศาสตร์ อาทิตย์ 17.00 - 18.30 น. ครูนัท
ภาษาอังกฤษ อาทิตย์ 10.30 - 11.30 น. ครูอั๋น
โครงสร้างหลักสูตร

วิชาวิทยาศาสตร์

วิชาภาษาอังกฤษ 

วิชาคณิตศาสตร์

การดำรงชีวิตของพืชโครงสร้างของพืข Conversation Occupation จำนวนนับที่มากกว่า 100,000
การดำรงชีวิตของสัตว์ Orders and requests Present simple tense การเขียนจำนวนในรูปการกระจาย
ดิน Numbers Future simple tense ค่าประจำหลักของจำนวน
ระบบสุริยะ Parts of body Preposition การบวกและการลบของจำนวนที่มากกว่า 100,000
  Family Article โจทย์ปัญหาการบวกและการลบจำนวนนับ
  Time This These That Those รูปเรขาคณิต สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม วงกลม
  Pronouns Wh- questions มุม
  Adjective    
  Helping verbs    

IDP27 ม.2 EP - Course มิ.ย.- ต.ค. 2563

สนใจสมัครติดต่อสอบถามชำระเงินช่องทางเดียวคือไลน์@bkma(นักเรียนที่สมัครแล้ว"กดเข้าเรียน"ได้เลย)

5,500.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์