มิ.ย.- ต.ค. 2563

คอร์ส มิ.ย.- ต.ค. 2563
คณิตศาสตร์ - ดร. นัฎฐวุธ พันธวงษ์ (ครูนัท)

ผู้ก่อตั้งร่วม Baankrumod Academy ปริญญาเอก และอดีตนักเรียนทุนนโครงการ Harvest Dynamic โค้ช ทางคณิตศาสตร์ แล นักเขียนหนังสือคณิตศาสตร์ Best Seller 3 เล่มติดต่อกัน เจ้าของสูตรลัด เทพคณิต นับ 100 สูตร ที่สามารถผลักดัน เด็กๆ สู่ความเป็นที่1 ในการแข่งขัน โรงเ

วิทยาศาสตร์ - นายอดุล บุญศรี

จบการศึกษาปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสองคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ในช่วงชั้นประถมและมัธยมได้รับรางวัลผลการเรียนยอดเยี่ยมและรางวัลชนะเลิศการตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ระดับเขต ปัจจุบันทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัยของโรงพยาบาลมีชื่อเส

ภาษาอังกฤษ - นายปราโมทย์ บริสุทธิ์ (ครูอั๋น)

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัย Saint John’s University วิชาเอก English for International Communication จบการศึกษาระดับมหาบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิชาเอก English for Specific Purposes วิชาโท English Linguistics (ภาษาศาสตร์) มีประสบการ


IDP27 ม.2 Gifted/สามัญ - Course มิ.ย.- ต.ค. 2563

สนใจสมัครติดต่อสอบถามชำระเงินช่องทางเดียวคือไลน์@bkma(นักเรียนที่สมัครแล้ว"กดเข้าเรียน"ได้เลย)

5,500.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
สร้างเป้าหมายในการดำเนินชีวิต ส่งเสริมเรื่องการจัดเวลา เสริมทักษะทางด้านวิชามนุษย์ และพัฒนาขีดความสามารถ
ทางด้านวิชาการเพื่อให้เพียงพอต่อการเรียนในห้องเรียน และเตรียมตัวต่อการสอบแข่งขัน                                ---------------------------------------------------------------------------------------------
ตารางเวลาเข้าเรียน ถ่ายทอดสด        
คอร์ส EDUCLICK ม.2 Gifted / สามัญ      
ศุกร์ คณิตศาสตร์ Gifted/Basic 19.00 - 20.30 น. ครูนัท
ศุกร์ วิทยาศาสตร์ Gifted/Basic 17.30 - 19.00 น. ครูอ๊อฟ
อาทิตย์ ภาษาอังกฤษ Gifted/Basic 10.30 - 11.30 น. ครูอั๋น
     
โครงสร้างหลักสูตร
วิทยาศาสตร์ ม.2 gifted
·      องค์ประกอบของสารละลายและปัจจัยที่มีผลต่อสภาพละลายได้ความเข้มขั้นของสารละลาย
·      ระบบอวัยวะในร่างกายของเรา
·      การเคลื่อนที่
·      แรงในชีวิตประจำวัน

 

คณิตศาสตร์ ม.2 Gifted/สามัญ
บทที่ 1 ทฤษฎีบทพิทาโกรัส
บทที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง
บทที่ 3 ปริซึมและทรงกระบอก 
บทที่ 4 การประยุกต์อัตราส่วน ร้อยละ  
บทที่ 5 สมบัติเลขยกกำลัง
บทที่ 6 พหุนาม
บทที่ 7 การแปลงทางเรขาคณิต

 

ภาษาอังกฤษ ม.2
Would/do you mind?
How much / How many
Tense
Relative Pronouns
Quantifiers
Have to & Need to
If-clause
Infinitive and Gerund
Conjunction
กริยา 3 ช่องต้องรู้
Agreement of subject and verb
Article
Pronoun
Communication
About the book club
Food order
Saying thank you
Complement
Sympathy
Saying sorry
Reading Comprehension

IDP27 ม.2 Gifted/สามัญ - Course มิ.ย.- ต.ค. 2563

สนใจสมัครติดต่อสอบถามชำระเงินช่องทางเดียวคือไลน์@bkma(นักเรียนที่สมัครแล้ว"กดเข้าเรียน"ได้เลย)

5,500.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์