มิ.ย.- ต.ค. 2563

คอร์ส มิ.ย.- ต.ค. 2563
คณิตศาสตร์ - ดร. นัฎฐวุธ พันธวงษ์ (ครูนัท)

ผู้ก่อตั้งร่วม Baankrumod Academy ปริญญาเอก และอดีตนักเรียนทุนนโครงการ Harvest Dynamic โค้ช ทางคณิตศาสตร์ แล นักเขียนหนังสือคณิตศาสตร์ Best Seller 3 เล่มติดต่อกัน เจ้าของสูตรลัด เทพคณิต นับ 100 สูตร ที่สามารถผลักดัน เด็กๆ สู่ความเป็นที่1 ในการแข่งขัน โรงเ

วิทยาศาสตร์ - นายธีรศักดิ์ สุราภา

ป.ตรี จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร ป.โท วิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์(นานาชาติ) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สอนพิเศษ ตั้งแต่ปริญญาตรี วิทยากรบรรยายให้เด็กในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจ” ให้เด็กๆ แปลหนังสือเคมี และแต่งหนังสือวิทยาศาสตร์หลายเล่ม

ภาษาอังกฤษ - สุรพล ทิศทองคำ (ครูมด)

ผู้ก่อตั้ง Baankrumod Academy นักเรียนตรียมอุดมศึกษารุ่น 63 คว้าอันดับ 1 การแข่งขันภาษาอังกฤษกว่า 20 เวที วิทยากรรับเงินระดับประเทศของ Truemove / Double A Double A book tower / นานมีบุ๊คส / EA และจัดติวฟรีเพื่อเด็กไทย ติวนักเรียนมากกว่า 50.000 คน ตัวแทนบร


IDP27 ม.1 EP - Course มิ.ย.- ต.ค. 2563

สนใจสมัครติดต่อสอบถามชำระเงินช่องทางเดียวคือไลน์@bkma(นักเรียนที่สมัครแล้ว"กดเข้าเรียน"ได้เลย)

5,500.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
สร้างเสริมความฉลาดทางอารมณ์ของช่วงวัยรุ่น ปรับพื้นฐานด้านการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และต่อยอดทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น                                                                                                                                                                                 ---------------------------------------------------------------------------------------------
ตารางเวลาเข้าเรียน ถ่ายทอดสด        
คอร์ส EDUCLICK ม.1 EP      
จันทร์ คณิตศาสตร์ EP 17.00 - 18.30 น. ครูนัท
พฤหัสบดี  วิทยาศาสตร์ EP 17.00 - 18.30 น. ครูเต้
เสาร์ ภาษาอังกฤษ EP 17.00 - 18.00 น. ครูมด
     
โครงสร้างหลักสูตร
วิทยาศาสตร์ ม.1
EP
·      States of matter
·      Separating substances
·      Atoms and elements
·      Atoms combining
·      Reacting masses, and
·      chemical  actions

 

คณิตศาสตร์ ม.1 EP
Lesson 1 Integer 
Lesson 2 Geometric Constructions 
Lesson 3 Power Number and Scientific Notation 
Lesson 4 Fractions and Decimals Supplementary Contents 

Lesson 5 Percentage and Application

 

ภาษาอังกฤษ ม.1
Parts of Speech
Article
Modal Verb
Basic pattern sentences
Active / Passive Voice
12 tenses
Sequencing Words
Agreement of subject & verb
Question tag
Conversation
Reading Comprehension

IDP27 ม.1 EP - Course มิ.ย.- ต.ค. 2563

สนใจสมัครติดต่อสอบถามชำระเงินช่องทางเดียวคือไลน์@bkma(นักเรียนที่สมัครแล้ว"กดเข้าเรียน"ได้เลย)

5,500.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์