มิ.ย.- ต.ค. 2563

คอร์ส มิ.ย.- ต.ค. 2563
ภาษาอังกฤษ - สุรพล ทิศทองคำ (ครูมด)

ผู้ก่อตั้ง Baankrumod Academy นักเรียนตรียมอุดมศึกษารุ่น 63 คว้าอันดับ 1 การแข่งขันภาษาอังกฤษกว่า 20 เวที วิทยากรรับเงินระดับประเทศของ Truemove / Double A Double A book tower / นานมีบุ๊คส / EA และจัดติวฟรีเพื่อเด็กไทย ติวนักเรียนมากกว่า 50.000 คน ตัวแทนบร

คณิตศาสตร์ - ดร. นัฎฐวุธ พันธวงษ์ (ครูนัท)

ผู้ก่อตั้งร่วม Baankrumod Academy ปริญญาเอก และอดีตนักเรียนทุนนโครงการ Harvest Dynamic โค้ช ทางคณิตศาสตร์ แล นักเขียนหนังสือคณิตศาสตร์ Best Seller 3 เล่มติดต่อกัน เจ้าของสูตรลัด เทพคณิต นับ 100 สูตร ที่สามารถผลักดัน เด็กๆ สู่ความเป็นที่1 ในการแข่งขัน โรงเ

วิทยาศาสตร์ - สุภาพร ธรรมารักษ์วัฒนะ (ครูนา)

วิศวกรรมศาสตร์ ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อาจารย์รับเชิญติวPAT , O-NET มากกว่า 300 โรงเรียน ประสบการณ์ติววิทยาศาสตร์ยาวนานกว่า18ปี อาจารย์ผู้แต่งหนังสือหลายสำนักพิมพ์


IDP27 ม.1 Gifted/สามัญ - Course มิ.ย.- ต.ค. 2563

สนใจสมัครติดต่อสอบถามชำระเงินช่องทางเดียวคือไลน์@bkma(นักเรียนที่สมัครแล้ว"กดเข้าเรียน"ได้เลย)

5,500.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
สร้างเสริมความฉลาดทางอารมณ์ของช่วงวัยรุ่น ปรับพื้นฐานด้านการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และต่อยอดทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้นสร้างเสริมความฉลาดทางอารมณ์ของช่วงวัยรุ่น ปรับพื้นฐานด้านการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และต่อยอดทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น                                                                                                                                                           ---------------------------------------------------------------------------------------------  
ตารางเวลาเข้าเรียน ถ่ายทอดสด      
คอร์ส EDUCLICK ม.1 Gifted /สามัญ      
อังคาร คณิตศาสตร์ Gifted/Basic 17.00 - 18.30 น. ครูนัท
พุธ วิทยาศาสตร์ Gifted/Basic 17.00 - 18.30 น. ครูนา
เสาร์ ภาษาอังกฤษ 17.00 - 18.00 น. ครูมด
     
โครงสร้างหลักสูตร
วิทยาศาสตร์ ม.1 Gifted/สามัญ
·      สมบัติของสารบริสุทธิ์
·      การจำแนกสารและองค์ประกอบของสารบริสุทธิ์
·      เซลล์พืช
o  การลำเลียงสารเข้า ออกเซลล์
o  การสืบพันธุ์และขยายพันธุ์พืชดอก
o  การสังเคราะห์ด้วยแสง
o  การลำเลียงน้ำ ธาตุอาหาร และอาหารของพืช

 

ภาษาอังกฤษ ม.1
Parts of Speech
Article
Modal Verb
Basic pattern sentences
Active / Passive Voice
12 tenses
Sequencing Words
Agreement of subject & verb
Question tag
Conversation
Reading Comprehension

 

คณิตศาสตร์ ม.1 Gifted/สามัญ
บทที่ 1 จำนวนเต็ม 
บทที่ 2 การสร้างทางเรขาคณิต
บทที่ 3 เลขยกกำลัง
บทที่ 4 ทศนิยมและเศษส่วน
บทที่ 5 รูปเรขาคณิต 2 มิติและ 3 มิติ

IDP27 ม.1 Gifted/สามัญ - Course มิ.ย.- ต.ค. 2563

สนใจสมัครติดต่อสอบถามชำระเงินช่องทางเดียวคือไลน์@bkma(นักเรียนที่สมัครแล้ว"กดเข้าเรียน"ได้เลย)

5,500.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์