มิ.ย.- ต.ค. 2563

คอร์ส มิ.ย.- ต.ค. 2563
คณิตศาสตร์ - จรีนันท์ ศิริประไพวัลย์ (ครูปลา)

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เอกการเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประสบการณ์สอนมากกว่า7ปี หนึ่งในทีมงานเขียนหนังสือคณิตศาสตร์หลายสำนักพิมพ์

วิทยาศาสตร์ - สุภาพร ธรรมารักษ์วัฒนะ (ครูนา)

วิศวกรรมศาสตร์ ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อาจารย์รับเชิญติวPAT , O-NET มากกว่า 300 โรงเรียน ประสบการณ์ติววิทยาศาสตร์ยาวนานกว่า18ปี อาจารย์ผู้แต่งหนังสือหลายสำนักพิมพ์

ภาษาอังกฤษ - นายปราโมทย์ บริสุทธิ์ (ครูอั๋น)

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัย Saint John’s University วิชาเอก English for International Communication จบการศึกษาระดับมหาบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิชาเอก English for Specific Purposes วิชาโท English Linguistics (ภาษาศาสตร์) มีประสบการ


IDP27 ป.5 - Course มิ.ย.- ต.ค. 2563

สนใจสมัครติดต่อสอบถามชำระเงินช่องทางเดียวคือไลน์@bkma(นักเรียนที่สมัครแล้ว"กดเข้าเรียน"ได้เลย)

5,500.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
เตรียมความพร้อม ปรับพื้นฐานทุกเนื้อหาในบทเรียนที่เป็นต้องใช้ในการสอบแข่งขัน รวมทั้งสร้างความรับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเองในอนาคต                                                                                                                                                                     ---------------------------------------------------------------------------------------------                        
ตารางเวลาเข้าเรียน ถ่ายทอดสด      
คอร์ส EDUCLICK ป.5      
วิทยาศาสตร์ พฤหัสบดี 17.00 - 18.30 น. ครูนา
คณิตศาสตร์ พุธ 17.00 - 18.30 น. ครูปลา
ภาษาอังกฤษ อาทิตย์ 09.00 - 10.00 น. ครูอั๋น
โครงสร้างหลักสูตร
ป.5 วิทยาศาสตร์
หน่วยที่ 2 เรื่องแรงและความดัน
หน่วยที่ 3 เรื่องเสียงรอบตัวเรา
หน่วยที่ 4 เรื่องการเปลี่ยนแปลงของสาร

 

 

คณิตศาสตร์ ป.5
บทที่ 1. จำนวนนับ
บทที่ 2. การบวก การลบ การคูณ หารจำนวนนับ
บทที่ 3. มุม
บทที่ 4. เส้นขนาน
บทที่ 5. สถิติ และ ความน่าจะเป็น เบื้องต้น
บทที่ 6. เศษส่วน
บทที่ 7. การบวก การลบ การคูณการหารเศษส่วน

ภาษาอังกฤษ

 
Capital letter
Article
Sentence pattern
Tense
Pronoun
Modal verbs
กริยา 3 ช่องต้องรู้
Wh- question
Yes/No question
Preposition: in, on, at
Miscellaneous
Time
Animal
TV program
Occupation
Vacation
Social network
Reading Comprehension

IDP27 ป.5 - Course มิ.ย.- ต.ค. 2563

สนใจสมัครติดต่อสอบถามชำระเงินช่องทางเดียวคือไลน์@bkma(นักเรียนที่สมัครแล้ว"กดเข้าเรียน"ได้เลย)

5,500.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์