มิ.ย.- ต.ค. 2563

คอร์ส มิ.ย.- ต.ค. 2563
คณิตศาสตร์ - จรีนันท์ ศิริประไพวัลย์ (ครูปลา)

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เอกการเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประสบการณ์สอนมากกว่า7ปี หนึ่งในทีมงานเขียนหนังสือคณิตศาสตร์หลายสำนักพิมพ์

วิทยาศาสตร์ - สุภาพร ธรรมารักษ์วัฒนะ (ครูนา)

วิศวกรรมศาสตร์ ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อาจารย์รับเชิญติวPAT , O-NET มากกว่า 300 โรงเรียน ประสบการณ์ติววิทยาศาสตร์ยาวนานกว่า18ปี อาจารย์ผู้แต่งหนังสือหลายสำนักพิมพ์

ภาษาอังกฤษ - วิริยะ​ ผลเหม​ ( ครูหนึ่ง​)

จบการศึกษาปริญญาโท จาก The University of Wisconsin-Madison ,USA เป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของหน่วยราชการ


IDP27 ป.4 - Course มิ.ย.- ต.ค. 2563

สนใจสมัครติดต่อสอบถามชำระเงินช่องทางเดียวคือไลน์@bkma(นักเรียนที่สมัครแล้ว"กดเข้าเรียน"ได้เลย)

5,500.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
พัฒนา EQ AQ และ IQ รวมทั้ง ทักษะทางด้านวิชาการที่จำเป็นต่อพื้นฐานที่ดีในห้องเรียนและการสอบแข่งขัน                               ---------------------------------------------------------------------------------------------
ตารางเวลาเข้าเรียน ถ่ายทอดสด      
คอร์ส EDUCLICK ป.4      
วิทยาศาสตร์ จันทร์ 17.00 - 18.30 น. ครูนา
คณิตศาสตร์ อังคาร 17.00 - 18.30 น. ครูปลา
ภาษาอังกฤษ เสาร์ 17.00 - 18.00 น. ครูหนึ่ง
โครงสร้างหลักสูตร
ป.4 วิทยาศาสตร์
หน่วยที่ 1 เรื่องความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
หน่วยที่ 2 เรื่องแรงโน้มถ่วงของโลกและตัวกลางของแสง
 
คณิตศาสตร์
บทที่ 1. จำนวนนับที่มากกว่า 100,000
บทที่ 2. การบวกและการลบ
บทที่ 3. เรขาคณิต
บทที่ 4. การคูณ
บทที่ 5. การหาร
บทที่ 6. สถิติ และ ความน่าจะเป็นเบื้องต้น
 
ภาษาอังกฤษ
Grammar
Nouns
Articles
Verbs
Pronouns
This / These / That / Those
Adjectives
Prepositions
Question words
Some / Any
Miscellaneous
Family
Parts of body
Health
Foods and drinks
Electric machines
Write your timetable
 
Reading Comprehension

IDP27 ป.4 - Course มิ.ย.- ต.ค. 2563

สนใจสมัครติดต่อสอบถามชำระเงินช่องทางเดียวคือไลน์@bkma(นักเรียนที่สมัครแล้ว"กดเข้าเรียน"ได้เลย)

5,500.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์