มิ.ย.- ต.ค. 2563

คอร์ส มิ.ย.- ต.ค. 2563
วิทยาศาสตร์ - สุภาพร ธรรมารักษ์วัฒนะ (ครูนา)

วิศวกรรมศาสตร์ ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อาจารย์รับเชิญติวPAT , O-NET มากกว่า 300 โรงเรียน ประสบการณ์ติววิทยาศาสตร์ยาวนานกว่า18ปี อาจารย์ผู้แต่งหนังสือหลายสำนักพิมพ์

ภาษาอังกฤษ -ณัฐณิชา เทพพิทักษ์ (ครูพิม)

-จบปริญญาตรีคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร -จบปริญญาโท MBA ธรรมศาสตร์ อดีตเลขานุการผู้บริหารบริษัทระดับ regional ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ ปัจจุบันทำงานเป็นพนักงานบริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่ ติดต่อสื่อสารต่างประเทศ Toeic มากกว่า 800 คะแนน สอนพิเศษมามา

คณิตศาสตร์ - อมรรัตน์ สันติทวีชัย​ (ครูดาว)

อมรรัตน์ สันติทวีชัย​ ครูดาว​ สอนคณิต จบ ป.ตรี คณะเกษตร ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ (บางเขน) ซึ่งมีรายวิชาเรียนเกี่ยวกับ Human & Family Development -สอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์ เด็กสาธิตเกษตร -ครูอาสาสมัครโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน -ทำงานตำแหน่งที่ปรึกษา


IDP27 ป.3 - Course มิ.ย.- ต.ค. 2563

สนใจสมัครติดต่อสอบถามชำระเงินช่องทางเดียวคือไลน์@bkma(นักเรียนที่สมัครแล้ว"กดเข้าเรียน"ได้เลย)

5,500.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
พัฒนา EQ AQ และ IQ รวมทั้ง ทักษะทางด้านวิชาการที่จำเป็นต่อพื้นฐานที่ดีในห้องเรียนและการสอบแข่งขัน                       ---------------------------------------------------------------------------------------------
ตารางเวลาเข้าเรียน ถ่ายทอดสด        
คอร์ส EDUCLICK ป.3      
วิทยาศาสตร์ อังคาร 17.00 - 18.30 น. ครูนา
คณิตศาสตร์ จันทร์ 17.00 - 18.30 น. ครูดาว
ภาษาอังกฤษ เสาร์ 15.30 - 16.30 น. ครูพิม
โครงสร้างหลักสูตร
ป.3
วิทยาศาสตร์
หน่วย 1 ชีวิตสัมพันธ์
·      การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
·      การสูญพันธ์ของสิ่งมีชีวิต
·      ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
หน่วย 2 ทรัพยากรธรรมชาติ
·      ปัญหาและการอนุรักษ์ทรัพยากร
หน่วย 3 วัสดุรอบตัว
·      สมบัติและการเปลี่ยนแปลงของวัสดุ

 

ภาษาอังกฤษ
Grammar
This That These Those
There is / There are
Auxilary Verb
Has Have
Verb to do
Can / Can’t
Singular & Plural
Wh- question
Verb
Tense
Some / any
Preposition
Pronoun
Miscellaneous
Reading Comprehension

 

คณิตศาสตร์ ป.3

บทที่ 1. จำนวนนับไม่เกิน 100,000
บทที่ 2. การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100,000
บทที่ 3. แผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ง
บทที่ 4. การวัดความยาว
บทที่ 5. เวลา
บทที่ 6. การชั่ง การตวง

IDP27 ป.3 - Course มิ.ย.- ต.ค. 2563

สนใจสมัครติดต่อสอบถามชำระเงินช่องทางเดียวคือไลน์@bkma(นักเรียนที่สมัครแล้ว"กดเข้าเรียน"ได้เลย)

5,500.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์